Provádíme tesařské práce

Realizace střech, klasické krovy i rekonstrukce, pergoly, přístřešky, altánky, garážová stání, vikýře, terasy, obložení...

Nářadí

Tesařské práce

Slovo tesař je odvozeno od slovesa tesat, tedy opracovávat dřevo. Tesařské práce jsou činnosti spojené se zhotovováním dřevěných konstrukcí pro stavby. Vykonávají ji specializovaní tesaři, se zaměřením například pro pozemní stavby, pro lešení, bednění betonu, pro pažení stavebních jam, pro tunely a podobně. Tesařské práce staveb zahrnují také zhotovení krovů, roubených staveb, hrázděných staveb, garážové a další přístřešky, brány, vrata, schodiště, vikýře, arkýře, markýzy.

Tesařské práce současnosti musí splňovat požadavky stavět rychle, přesně, bez závad a ekonomicky. Vývoj tohoto řemesla ke splnění těchto požadavků umožňuje, vedle klasické ruční práce, i inovace původního nářadí a strojů, kdy hoblíky a sekery nahrazují například obráběcí linky. Podobně je tomu i u vlastních projektů stavby, ručně kreslené plány nahrazují projekty zpracované výpočetní technikou s nejpřesnějšími detaily a s maximálním využitím základního materiálu, tedy dřeva.

V souvislosti s tesařskými pracemi existovaly dnes už téměř zaniklá příbuzná řemesla, jako například sekernicví - výroba a údržba vodních kol mlýnů, vodních pil a hamrů, kolářství - výroba a údržba dřevěných žebřinových vozidel, zejména pak jejich loukoťových kol, šindelářství - výroba a údržba dřevěných šindelových střech, bednářství - výroba a údržba dřevěných beček a sudů, uživaných v potravinářství, zejména v pivovarnictví, vinařství, lihovarnictví a konzervárenství.

Text převzat z http://www.tesarske-prace.com/